Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.

 

In cadrul activitatilor sale, ELPADRE INVEST SRL, cu sediul in Calea Serban Voda, nr. 66-68, sector 4, Bucureşti, CUI RO 23899390, inregistrata la Registrul Comerţului Bucuresti cu Nr. J40/8570/2008 („ElPadre Invest”), institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul general pentru institutii financiare nebancare  al BNR sub nr. RG-PJR-41-110025  din data de 06.11.2006, inregistrata in evidenta Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal, proceseaza datele personale care va privesc.

 

  1. Ce informatii colectam despre dumneavoastra

In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al/a unui client, debitor, furnizor sau unui alt partener de afaceri al ELPADRE INVEST:

Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, adresa profesionala sau a domiciliului, denumirea functiei, numarul de telefon, adresa de e-mail;

Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si ELPADRE INVEST, daca este cazul, prin intermediul call center-ului ELPADRE INVEST sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si ELPADRE INVEST;

In situatii limitate, cand este necesar conform legii, datele din cartea de identitate, inclusiv codul numeric personal (CNP) si locul nasterii.

In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de ELPADRE INVEST:

Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal (CNP), locul nasterii, datele din cartea de identitate (daca este cazul), domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta

Date privind situatia dumneavoastra financiara sau de angajare, cum ar fi numele angajatorului, venitul si sursa venitului

Date privind procedurile judiciare sau administrative in masura in care sunt legate de creantele gestionate sau detinute de ELPADRE INVEST

Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si ELPADRE INVEST, daca este cazul, prin intermediul call center-ului ELPADRE INVEST sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si ELPADRE INVEST;

Date referitoare la plati, inclusiv detalii legate de contul bancar si alte informatii aferente;

Alte date cu caracter personal mentionate in documentatia privind datoria sau garantiile sau mentionate in contractul initial.

In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de ELPADRE INVEST ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la aceste persoane:

Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail;

Daca efectuati plati in numele unui debitor sau garant, date legate de respectivele plati, inclusiv codul numeric personal (CNP), detalii privind contul bancar si alte date aferente;

Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si ELPADRE INVEST, daca este cazul, prin intermediul call center-ului ELPADRE INVEST sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si ELPADRE INVEST;

Alte date furnizate direct de dumneavoastra sau de alte persoane care v-au indicat drept persoana de contact sau ofera detalii in legatura cu dumneavoastra in baza unui interes legitim.

 

  1. De unde putem obtine datele dumneavoastra

In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de ELPADRE INVEST, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, putem colecta date despre dumneavoastra de la:

Creditorii (cu titlu de exemplu: institutii financiar bancare si nebancare, companii comerciale, etc.) care imputernicesc compania ELPADRE INVEST pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care cedeaza drepturile de creante catre ELPADRE INVEST;

Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuparare creante);

Persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dumneavoastra sau persoane care efectueaza plati in numele dumneavoastra;

Autoritati si institutii publice sau alte persoane sau entitati care desfasoara un serviciu de interes public (cum ar fi executorii judecatoresti sau notarii publici);

Publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual;

In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de ELPADRE INVEST ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la aceste persoane, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

Creditorii care imputernicesc ELPADRE INVEST pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care instraineaza creante catre ELPADRE INVEST, in masura in care datele dvs. fac parte din documentatia privind respectiva creanta;

Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dvs. sau care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante);

Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al/a unui client, furnizor sau alt partener de afaceri al ELPADRE INVEST, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

Direct de la dumneavoastra sau de la persoane care actioneaza in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al ELPADRE INVEST;

Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

In cazul in care ne vizitati la sediul nostru ori daca ne scrieti sau telefonati in legatura cu diverse solicitari sau aspecte de interes pentru dvs., putem colecta numele si datele dumneavoastra de contact, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod direct.

 

  1. De ce procesam datele dumneavoastra cu caracter personal

ELPADRE INVEST poate procesa datele dumneavoastra cu caracter personal:

Pentru colectarea creantelor restante gestionate sau detinute de ELPADRE INVEST;

In scopul comunicarii cu debitorii sau garantii creantelor administrate de ELPADRE INVEST, in masura in care sunteti persoana de contact ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la aceste persoane;

In scopul executarii unui contract sau al gestionarii relatiei de afaceri dintre ELPADRE INVEST si un client, furnizor sau alt partener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al/a respectivului client, furnizor sau partener;

Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra sau ale autoritatilor publice or pentru a indeplini cerintele legale;

Sub rezerva conditiilor prevazute de lege, pentru prevenirea sau investigarea fraudelor sau in scopul procedurilor privind faptele penale legate de creantele gestionate sau detinute de ELPADRE INVEST, precum si pentru apararea sau exercitarea drepturilor noastre conform legii;

Pentru administrarea interna a ELPADRE INVEST si a companiilor sale afiliate cu privire la serviciile de recuperare a creantelor, inclusiv pentru audit, controlul calitatii, arhivare si securitatea spatiilor, bunurilor si a personalului ELPADRE INVEST si ale companiilor sale afiliate;

 

  1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre ELPADRE INVEST poate fi reprezentat de:

Interesul legitim al ELPADRE INVEST, al companiilor sale afiliate sau al creditorilor in numele carora ELPADRE INVEST asigura gestionarea creantelor sau a serviciilor de colectare a datoriilor, de a obtine colectarea datoriilor restante si de a-si administra activitatile in procesul de colectare;

Interesul legitim al ELPADRE INVEST de a documenta executarea contractului si gestionarea relatiei de afaceri cu un client, furnizor sau alt partener de afaceri si de a-si administra activitatile si procesele interne aferente, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor sau partener;

Interesul legitim constand in apararea sau exercitarea drepturilor ELPADRE INVEST si ale companiilor sale afiliate conform legii, inclusiv asigurarea securitatii spatiilor, bunurilor si a personalului acestora;

Consimtamantul dumneavoastra, in cazul in care actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de ELPADRE INVEST ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane, precum si in alte cazuri in masura in care prelucrarea datelor de catre ELPADRE INVEST necesita consimtamantul dumneavoastra conform legii;

Respectarea unei obligatii legale in sarcina ELPADRE INVEST (de exemplu, protectia consumatorului, legislatia fiscala sau cea privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism);

 

  1. Cui ii putem transfera datele

ELPADRE INVEST poate transfera datele referitoare la dumneavoastra catre alte persoane sau entitati care presteaza servicii sau efectueaza operatiuni aflate in cursul normal al activitatii de colectare sau in cursul normal al administrarii activitatii ELPADRE INVEST.

ELPADRE INVEST poate, de asemenea, sa utilizeze sau sa dezvaluie date cu caracter personal atunci cand este necesar (cand are o obligatie legala) sau permis de lege sa faca acest lucru. ELPADRE INVEST nu va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice care nu este stabilita in Uniunea Europeana.

Categoriile de persoane carora ELPADRE INVEST le poate transfera datele personale includ:

Creditorii in numele carora ELPADRE INVEST asigura gestionarea creantelor sau a serviciilor de colectare a creantelor sau cedentii de la care ELPADRE INVEST a dobandit creantele datorate sau garantate de dumneavoastra;

Autoritatile publice, pentru a raspunde cerintelor legale

 

  1. Cat timp va putem pastra datele

In cadrul altor activitati decat recuperarea creantelor, ELPADRE INVEST va prelucra datele dumneavoastra pe durata necesara realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate sau, daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, pana la retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra, cu exceptia cazului in care legea prevede o alta perioada de pastrare a datelor sau pastrarea datelor este necesara pentru exercitarea sau apararea drepturilor ELPADRE INVEST sau ale companiilor sale afiliate.

In cadrul activitatilor legate de recuperarea creantelor, ELPADRE INVEST va pastra datele dumneavoastra personale pe toata perioada colectarii unei datorii si cinci ani ani dupa incasarea integrala a datoriei respective, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

 

  1. Drepturile dumneavoastra

Puteti solicita accesul la datele dumneavoastra personale detinute de ELPADRE INVEST si, de asemenea, rectificarea acestor date, in masura in care considerati ca sunt inexacte. Daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant sau pe un contract intre dumneavoastra si ELPADRE INVEST, puteti sa ne solicitati sa va transmitem datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau sa ne solicitati sa transmitem datele dumneavoastra altui operator.

Puteti, de asemenea, sa va retrageti oricand consimtamantul (daca prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamant), sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale, sau sa solicitati stergerea acestor date, precum si sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra.

ELPADRE INVEST poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a va confirma identitatea inainte de a va permite accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra mentionate anterior.

Va rugam sa retineti ca, in cazuri justificate, societatii ELPADRE INVEST ii este permis prin lege sa refuze sa actioneze conform cererilor de mai sus, caz in care ELPADRE INVEST va va oferi o explicatie scrisa cu privire la acest refuz.

De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Puteti formula cererile de mai sus in legatura cu drepturile dumneavoastra, contactând ELPADRE INVEST sau Responsabilul cu protectia datelor al ELPADRE INVEST. Detaliile de contact sunt furnizate in sectiunea „Contact privind prelucrarea si  protectia datelor cu caracter personal” de mai jos.

 

  1. Contact privind prelucrarea siprotectia datelor cu caracter personal

Daca aveti intrebari sau solicitari legate de drepturile dumneavoastra descrise mai sus, va rugam sa ne contactati:

ELPADRE INVEST SRL

Adresa sediului : Bucuresti, Calea Serban Voda, nr. 66-68, sector 4
Responsabil cu protectia datelor:
Adresa de e-mail: office@99d.ro
Numar telefon: 0728 778 631 – cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastra de telefonie
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Calea Serban Voda, nr. 66-68, sector 4


Preferintele de confidentialitate:

Stergere cont:

Modificarea datelor contului:

Trimitere sugestie sau reclamatie:

Descarcarea datelor contului:

Vrei sa programezi o vizionare?

Tel: 0728 778 631